Tag: เรียวกัง

ออนเซ็นญี่ปุ่น

ขั้นตอนการแช่ออนเซ็น (ห้องอาบน้ำรวม)

ประเภทของออนเซ็น (Onsen) ออนเซ็นหรือห้องอาบน้ำแร่ที่ญี่ปุ่นมี 2 แบบ ออนเซ็นห้องรวม ห้องรวมแบบแบ่งเพศ  ห้องชาย ห้องหญิง ห้องรวมแบบรวมหญิง-ชาย ออนเซ็นห้องส่วนตัว บ่อส่วนตัวในห้องพัก บ่อส่วนกลางผลัดกันใช้แบบส่วนตัว (อาจจะต้องจองเวลา หรือไม่ต้องจองก็ได้ แล้วแต่ที่นั้นๆ) ส่วนใหญ่ออนเซ็นจะเป็นบริการของที่พักแบบเรียวกัง (Ryokan -โรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่ปูผ้านวมนอนกับพื้นเสื่อ) ขั้นตอนการแช่ออนเซ็น ถ้าในห้องพักมีชุดยูกาตะ (Yukata) ให้ ให้เราเปลี่ยนใส่ชุดยูกาตะเลย...