Tag: เว็บไซต์

Airbnb Logo

Airbnb ทางเลือกในการจองที่พักรูปแบบใหม่

Airbnb เป็นเว็บไซต์ที่ให้ใครก็ได้นำพื้นที่ในบ้านของตัวเองมาปล่อยให้คนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวเช่าเพื่อพักอาศัยได้เป็นรายวัน เช่นถ้าบ้านเรามี 3 ห้องนอน แต่เราใช้จริงๆ แค่ 1 ห้องนอน ดังนั้นเราสามารถเอาห้องนอนที่เหลืออีก 2 ห้องไปปล่อยให้คนทั่วไปมาเช่าพักอาศัยได้ หรือถ้าเรามีคอนโดในเมืองสักห้องที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครอยู่ ก็เอามาปล่อยให้เช่าบนเว็บไซต์ Airbnb.com นี้ได้ แน่นอนว่าผู้เช่าหรือนักท่องเที่ยว ก็จะได้ทางเลือกในการเข้าพักรูปแบบใหม่ แทนที่แต่เดิมจะมีทางเลือกแค่นอนพักโรงแรม ก็สามารถเลือกที่พักใน Airbnb แทนได้ ซึ่งจะมีที่พักที่หลากหลายให้เลือกมากกว่า ทั้งทำเล...

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เล่าเรื่องเว็บท่องเที่ยวไทย (ตอนที่1)

เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) www.tourismthailand.org ถ้าจะให้นึกถึงหน่วยงานรัฐสักหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์… “ททท.” ต้องเป็นหน่วยงานแรกที่นึกถึงแน่ๆ ครับ การท่องเที่ยวทำรายได้เข้าประเทศได้เป็นมูลค่ามหาศาล ดังนั้น ททท. ต้องใช้อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเครื่องมือส่งเสริมแคมเปญการท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถเสมอมาตั้งแต่ในยุคแรกๆ จนถึงทุกวันนี้เลย เราเริ่มเห็นเว็บสวยๆ ของ ททท. มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของแคมเปญ Amazing Thailand เลยครับ เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2000 เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...