เวียดเจ็ทแอร์ VietJetAir

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VietJet Air เป็นสายการบินของเวียดนาม แต่มีเที่ยวบินภายในประเทศไทยอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ ราคาดีด้วยนะ